Nastava na daljinu

Najvažnije informacije za učenike u vezi održavanja online nastave

 molimo učenike da prate raspored nastavnih sati na stranicama ministarstva

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored/3597

Svi maturanti imaju mogućnost pratiti nastavu na Sportskoj televiziji

Prva tri razreda SŠ neće pratiti preko TV, nego će materijale imati online i u virtualnim učionicama. –

Nakon što se opet osposobi sustav  AAI@EduHr učenici se trebaju prijaviti svojim korisničkim oznakama na –OFFICE 365 ZA ŠKOLE.  (Tko još nije, prvo prihvatiti uvjete korištenja)

Nakon toga treba ući u microsoft teams aplikaciju i uključiti se u svoj virtualni razred.

Linkovi na razrede:

Tu će vaši nastavnici kontinuirano postavljati nastavne sadržaje. Svi materijali , upute za rad od kuće i rokovi za izvršenje zadataka bit će vam vidljivi.

Microsoft Team – upute