Uvjeti za upis

S obzirom da se programi obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme provode na temelju kurikuluma propisanih za redovito obrazovanje, ustanove za obrazovanje odraslih dužne su nastavu provoditi sukladno donesenim kurikulumima. Srednje obrazovanje polaznika gimnazijskog programa obrazovanja završava polaganjem državne mature prema odredbama Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13, 41/1129 i 7/19).

Program za stjecanje srednje školske spreme opće gimnazije izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 3376 sati, konzultativno-instruktivnom nastavom. Pravo upisa u prvi razred Opće gimnazije imaju svi polaznici sa završenom osnovnom školom i navršenih 15 godina.

Broj sati svakog pojedinog predmeta iznosi 75% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Konzultativno-instruktivna nastava se izvodi putem skupnih i individualnih konzultacija. Skupne konzultacije čine 2/3 ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Preostalu 1/3 čine individualne konzultacije, koje se provode prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika, neposredno u ustanovi te putem elektroničke pošte, uz obavezno vođenje evidencije o prisutnosti polaznika.

PRIJAVNICA ZA UPIS

Prilikom prijave na natječaj polaznik popunjava Prijavnicu za upis. (Ubaciti tekst docs za Prijavnicu koji je u prilogu)

Uz Prijavnicu polaznik prilaže i:

  • svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju,
  • rodni list,
  • domovnicu.

NAPOMENA: Prilikom prijave na Natječaj polaznici predaju preslike traženih dokumenata, a prilikom upisa, odnosno nakon Odluke o upisu, prilažu originalne dokumente.