Natječaj za radno mjesto Nastavnik matematike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 76. Statuta, Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti, Splitska ulica br.1, 23000 Zadar raspisuje

 

 

N A T  J  E Č A J

za radno mjesto

 

  • Nastavnik matematike – 1 izvršitelj/ica – 40 sati tjedno na određeno radno vrijeme

 

 

Uvjeti:

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • presliku osobne iskaznice
  • javnu ispravu (diplomu) kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )
  • Pročitaj više...