Školska satnica

 

br. nastavnog sata vrijeme
1. 9:05 – 9:50
2. 9:55 – 10:40
Veliki odmor 10:40 – 11:00
3. 11:00 – 11:45
4. 11:50 – 12:35
5. 12:40 – 13:25
Pauza za ručak 13:25 – 13:45
6. 13:45 – 14:25
7. 14:30 – 15:10